Прва страна/Home November 27 2021 06:17:39
Сервиси / Services:
Прва страна/Home

Контакт / Contact
29-01-2009-vetar-u-jedra-srbije
Институт за мултидсициплинарна истраживања Institute for Multidisciplinary Research

28.01.2009. БЕОГРАД СРБИЈА

28.01.2009. BELGRADE SERBIA
ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА СА СТРУЧНОГ СКУПА
1.Подржавају се активности Министарства рударства и енергетике у области обновљивих извора енергије.
2.Неопходна су систематска, симултана висококвалитетна мерења у гушћој мрежи и већем броју потенцијалних локација ради убрзавања инвестиционог процеса.
3.Поздравља се најава доношења законодавног оквира (регулативе и грађевинских стандарда) и подстицајних мера у области обновљивих енергија.
4.Потребна је адекватна информациона подршка како би резултати и анализе били доступни истраживачима, планерима и инвеститорима (ГИС као web апликација.
5.Пожељна је даља подршка Министарства науке и технологије даљем јачању знања и школовања младих истраживача, посебно моделирања и прогноза у области обновљивих извора енергије и климе.
Уводна реч др Мирослава Никчевића, директора Института
О Институту за мултидисциплинарна истраживања About Institute for Multidisciplinary Research
Агенда скупа
Галерија / Galery

Директор Института др Мирослав Никчевић

 

Проф. др Петар Шкундрић , Mинистар рударства и енергетике Републике Србије

 

Проф. др Ивица Радовић, државни секретар у Министарству
животне средине и просторног планирања Републике Србије

 

Проф. др Милош Недељковић, државни секретар у Министарству
за науку и технолошки развој Републике Србије

 

 

Мерење енергије ветра