Прва страна/Home May 25 2022 21:17:05
Сервиси / Services:
Прва страна/Home

Контакт / Contact
Untitled Document

Институт за мултидисциплинарна истраживања (ИМСИ) је 2003. интензивно почео истраживања енергетских ресурса ветра и сунчевог зрачења :

- 2004. год. завршена је "Студија енергетског потенцијала Србије за коришћење енергије сунчевог зрачења и ветра" у којој је, поред осталог, приказана стандардна ЕУ методологија процене ресурса као и прелиминарна анализа ових ресурса. (СТУДИЈА EE704-1052A-2004.)


- од 2006. год, у циљу што бржег преласка на Апликативни модел (процена ресурса у микро размерама - локални ниво), ИМСИ је успоставио и реализовао висококвалитетна локална пилот мерења и анализе ресурса на локацији Крњево, успоставио мерења која су још у континуитету на локацији у близини Зајечара и успоставио мерења (такође у континуитету) на Власини, у оквиру пројекта " South - East Europe Wind Energy Exploitation – Research and demonstration of wind energy utilisation in complex terrain and under specific local wind systems ( SEEWIND )", EU Comm . Project within Framework Programme FP 6, а који је одобрен од стране Генералног директората за енергију и транспорт Европске комисије .

SEEWIND - South East EuropeWind Energy Exploitation – Project Results & Deliverables
-2008. је завршен „Атлас енергетског потенцијала сунца и ветра Србије“ у сагласности са стандардном методологијом ЕУ (Аналитички модел процене ресурса у макро размерама - национални ниво).

 

АТЛАС-збирни приказ ,

Одабрани резултати-2007. година,

Selected Results 2007.
Презентација ресурса енергије ветра и сунца Србије-2009.


У Реализацијом горе наведених пројеката креирана је и процедура за имплементацију Апликативног модела процене ресурса. Креиран је и рудиментарни Модел информационо-технолошке подршке систему управљања као и рудиментарна форма Моделирања профила ветра, пре свега у домену Web апликације у технологији географског информационог система (ГИС) са линкованим базама података.

Досадашња истраживања односила су се на процене глобалног потенцијала енергије ветра у Србији и на појединачна савремена мерења на специфичним локалитетима. У првом случају, ранија истраживања ИМСИ, која су вршена применом стандарда и методологија Светске метеоролошке организације и ЕУ, указују да су у погледу енергије ветра и сунца наши национални ресурси поредиви са ресурсима земаља које су данас водеће по искоришћењу ових обновљивих енергија.Комплеметарност режима енергетског потенцијала сунца и ветра у Србији

Нумеричка симулација тродимензионалног поља ветра

Петар Гбурчик, Верица Гбурчик, Миливој Б.Гаврилов, Владимир Срдановић, Центар за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду, ELEKTRA IV – Конференција о узајамности заштите животне средине и ефикасности енергетских система, Тара,11.-15. септембар 2006.

Миливој Б. Гаврилов, Центар за мултидисциплинарне студије, Петар Гбурчик, Центар за мултидисциплинарне студије, Завиша И. Јањић, Српска академија наука и уметности, ELEKTRA IV – Конференција о узајамности заштите животне средине и ефикасности енергетских система, Тара,11.-15. септембар 2006.
 
Мерење енергије ветра