Прва страна/Home April 19 2021 07:06:43
Сервиси / Services:
Прва страна/Home

Контакт / Contact
Мерење ветра у Србији
podaci_vetar_SRBIJA-wind_data_Serbia
Локацијa ДИМИТРОВГРАД /
Location DIMITROVGRAD
Географски подаци /
Geographical Data
N 43° 04′ 26″
E 22° 50′ 11″
700 m
Датум / Date
од: авг.2009. /
avg.2009.
до: У ТОКУ /
IN PROGRESS
Галерија / Gallery
Видео / Video
Прелиминарни подаци / Preliminary data
Мерење енергије ветра