Прва страна/Home April 19 2021 07:52:50
Сервиси / Services:
Прва страна/Home

Контакт / Contact
Мерење ветра у Србији
podaci_vetar_SRBIJA-wind_data_Serbia
Локацијa КРЊЕВО /
Location KRNJEVO
Географски подаци /
Geographical Data
N 44° 25′ 52″
E 21° 02′ 39″
182 m
Датум / Date
од: 09.11.2006.
до: 15.07.2008.
Галерија / Gallery
Видео / Video
 
Прелиминарни подаци / Preliminary data
Мерење енергије ветра