Прва страна/Home April 19 2021 08:42:45
Сервиси / Services:
Прва страна/Home

Контакт / Contact
Мерење ветра у Србији
podaci_vetar_SRBIJA-wind_data_Serbia
Локацијa САЛАШ /
Location SALAS
Географски подаци /
Geographical Data
N 44° 05′ 41″
E 22° 16′ 38″
445 m
Датум / Date
од: 18.07.2008.
до: 05.08.2009.
Галерија / Gallery
Видео / Video
Прелиминарни подаци / Preliminary data
Мерење енергије ветра