Прва страна/Home June 23 2018 00:40:32
Сервиси / Services:
Прва страна/Home

Контакт / Contact
KOMPLEMENTARNOST REŽIMA ENERGETSKOG POTENCIJALA SUNCA I VETRA U SRBIJI
Petar Gburčik, Verica Gburčik, Milivoj B. Gavrilov, Vladimir Srdanović
Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu
11030 Beograd, Kneza Višeslava 1, http://www.cms.bg.ac.yu/


ELEKTRA IV – Konferencija o uzajamnosti zaštite životne sredine i efikasnosti energetskih sistema, Tara, 11. – 15. septembar, (2006).

Rezime
Energija sunčevog zračenja (energija sunca) i vetra imaju izražen godišnji režim. Maksimalne vrednosti energije vetra javljaju se u Srbiji tokom zime, a sunčeve energije tokom leta (maksimum u julu). Potrebe za korišćenjem energije najveće su u zimskim mesecima. Prirodni potencijal sunčeve energije bi mogao sam da pokrije potrebe za energijom, ali bi u takvom pristupu bila potrebna izgradnja kapaciteta koji bi pri pri minimalnom prilivu energije (zimi) pokrivali maksimalne potrebe. Pri manjim potrebama (leti) postojala bi nedovoljna iskorišćenost ovih kapaciteta. Izražena varijabilnost priliva energije i potreba za korišćenjem javlja se, pored godišnjeg, i u dnevnom i u međudnevnom režimu meteoroloških parametara. Korišćenjem kratkoročne (dnevne) i sezonske komplementarnosti prirodno raspoloživih resursa sunca i vetra, dobija se priliv energije sa značajno manjom amplitudom i boljim uslovima za iskorišćenje kapaciteta sistema konverzije. Karakteristka komplementarnosti profila energija sunca i vetra posebno je izražena u košavskom području Srbije. U radu su prikazani karakteristični profili ova dva resursa, kako na analitičkom nivou (šire razmere) tako i na aplikativnom nivou referentnih mernih mesta.

Abstract
Solar and wind energy values have expressive annual regime. Maximal values of wind energy have occurred during the winter and of solar energy in summer (maximum in July), in Serbia. The demand for consumption of energy is maximal in the winter. Natural potential of solar energy could cover all consumption demands even if the solar energy would be the only resource used, but it would be necessary to build capacities that, in the period of minimal energy income, could cover maximal demands. Unsatisfactory utilization would be present in the periods of smaller demands. Expressive variability of energy income exists also in the daily regime of meteorological parameters. The energy income with a smaller amplitude in the daily and annual regime would be obtained by application of complementary regimes of solar and wind energy. The complementary regimes of solar and wind energy is a well expressed characteristic in the Koshava-wind region of Serbia. The characteristic profiles of these two energy resources are presented in this paper on the analytic level (broader scale of territory), as well as on the application level at referent measurement sites.
Повуци - komplementarnost_rezima_2006.pdf
Мерење енергије ветра