Институт за мултидисциплинарна истраживања, Београд, Србија,imsi.rs

TD-7042B Пројекат "АТЛАС ЕНЕРГЕТСКОГ ПОТЕЦИЈАЛА СУНЦА И ВЕТРА СРБИЈЕ"
Резултати 2007. година